Testiranja Erasmus+ stručna praksa

Centar za strane jezike organizira on line testiranja stranog jezika za prijavu na natječaj Erasmus+ stručnu praksu.

Prijave isključivo na mail centar@ffzg.hr .

Prilikom prijave potrebno je navesti:

– ime i prezime

– jezik i razina koja se testira (minimalnu razinu provjeriti u propozicijama natječaja)

– naziv fakulteta s kojeg student dolazi

Po primitku prijave bit ćete obaviješteni o terminu testiranja, načinu uplate kao i o tehničkim preduvjetima.