Upisi u tečajeve

line1tan

Upisi u tečajeve stranih jezika u zimskom semestru 2020. / 2021. počinju 31. 8. i traju do 25. 9. 2020. Od ovog rujna tijekom upisa primamo i prijave za online nastavu tečajeva stranih jezika.

Nastava prema rasporedu počinje 21. 9. 2020.

Pri upisu u više stupnjeve tečajeva stranih jezika razina znanja određuje se testiranjem (ranija prijava nije potrebna). Cijena testiranja  za razinu predznanja stranog jezika (usmeno i pismeno) iznosi 100,00 kn i naplaćuje se samo u slučaju da se polaznik ne odluči upisati u tečaj.

Svim polaznicima koji nisu u mogućnosti testirati se u prostorijama fakulteta organiziramo online testiranje. Zainteresirani se trebaju javiti na mail: centar@ffzg.unizg.hr. Prije testiranja potrebno je dostaviti na mail Centra potvrdu o uplati pristojbe u iznosu od 100 Kn. (Uplata na žiro račun 2360000-1101311177; poziv na broj: 31  –  5 3 0  –  1 0 2 1). U slučaju da se polaznik upiše u tečaj pristojba se odbija od konačne cijene tečaja!

Cijena početnih tečajeva za 70 sati nastave je 1490,00 kn!

Upisnina od 100,00 Kn uračunata je u cijenu tečajeva.

Za dodatne informacije kliknite na link za kontakt.

Dodatne informacije dostupne su i na brojevima telefona: 40 92 214, 40 92 095.