Raspored tečajeva – zimski semestar 2021. / 2022.

line1tan

Engleski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
ENGLESKI I (A 1.1)ponedjeljak
srijeda
20,00 - 21,30
19,30 - 21,00
VilušićA 301
A 001
ENGLESKI IV (A 2)
utorak - četvrtak19,30 - 21,00
JelovčićA 216 / A 309
ENGLESKI V (B 1.1)ponedjeljak - srijeda18,30 - 20,00BarbarićA 213
ENGLESKI VIII (B 1)
ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30BagićA 102
ENGLESKI IX (B 2.1) ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30AleksićA 123 / A 126
ENGLESKI X (B 2)ponedjeljak - srijeda
19,30 - 21,00JelovčićA 202 / A 216
ENGLESKI XII (C 1.2)
ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00AleksićA 123 / A 126
ENGLESKI XIII (C 1.3)ponedjeljak - srijeda
18,00 - 19,30JelovčićA 215 / A 216
ENGLESKI XV (C 2.1)
utorak - četvrtak18,00 - 19,30BarbarićA 123 / A 301
ENGLESKI XVII (C 2)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00BagićA 102

Njemački jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
NJEMAČKI I (A 1.1)
ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30KovačićA 225 / A 001
NJEMAČKI II (A 1)
utorak - četvrtak18,00 - 19,30Landsman VinkovićA 001
NJEMAČKI IIIa (A 2.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30KovačićA 102
NJEMAČKI IIIb (A 2.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00KovačićA 102
NJEMAČKI IVa (A 2.) utorak
petak
19,45 - 21,15
18,00 - 19,30
Landsman Vinkovićonline
NJEMAČKI IVb (A 2) ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00ŠpiljakA 201
NJEMAČKI V (B 1.1)ponedjeljak - srijeda20,00 - 21,30Plićanić MesićA 209 / A 218
NJEMAČKI VIa (B 1.2)utorak - četvrtak18,00 - 19,30ŠpiljakA 128 / A 126
NJEMAČKI VIb (B 1.2)utorak - četvrtak19,30 - 21,00ŠpiljakA 126
NJEMAČKI VIII (B 2)ponedjeljak - srijeda18,30 - 20,00Plićanić MesićA 209 / A 218
NJEM. VISOKI. KONV. (B 2 / C 1)
- 1 X 2 sata
utorak18,30 - 20,00Plićanić MesićA 112

Talijanski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
TALIJANSKI I (A 1.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00 FabrioA 213
TALIJANSKI II (A 1)
ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00 SammartinoA 304 / A 314
TALIJANSKI III (A 2.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30 SammartinoA 304 / A 314
TALIJANSKI V (B 1.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30 FabrioA 213
TALIJANSKI VII (B 1.3)četvrtak18,00 - 20,15Sammartinoonline
TALIJANSKI X (B 2.1)srijeda19,00 - 20,30FabrioB 324

Francuski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
FRANCUSKI I (A 1.1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00Gvajec AntunovićA 105 / A 209
FRANCUSKI IV (A 2) ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00Kovačićonline
FRANCUSKI V (B 1.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30Gvajec AntunovićA 126 / A 209
FRANCUSKI VI (B 1.2) ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30KrajcarA 118
FRANCUSKI VII (B 1.3)utorak - četvrtak18,00 - 19,30Gvajec AntunovićA 225 / A 209

Španjolski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
ŠPANJOLSKI Ia (A 1.1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00PasqualicchioA 224
ŠPANJOLSKI Ib (A 1.1)srijeda - petak20:00 - 21:30 / 19:30 - 21:00OreškovićA 309 / A 112
ŠPANJOLSKI II (A 1)
četvrtak - petak18,00 - 19,30OreškovićA 112
ŠPANJOLSKI III (A 2.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00OreškovićA 001
ŠPANJOLSKI V (B 1.1)ponedjeljak - srijeda19:30 - 21:00 / 18:30 - 20:00OreškovićA 309
ŠPANJOLSKI VII (B 1.3) ponedjeljak - srijeda18:00 - 19:30 / 17:00 - 18:30OreškovićA 309
ŠPANJOLSKI IX (B 2) utorak17,15 - 19,30OreškovićA 309

Ruski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
RUSKI V (B 1.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30ŠpekA 216 / A 215
RUSKI VII (B 1.3)utorak - četvrtak20,00 - 21,30Veršićonline
RUSKI IX (B 2)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00ŠpekA 118

Švedski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
ŠVEDSKI I (A 1.1)
počinje 12. 10.
utorak - četvrtak17,00 - 18,30EćimovićA 301 / A 205
ŠVEDSKI III (A 2.1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00EćimovićA 001 / A 223
ŠVEDSKI V (B 1.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00EćimovićA 209 / A 216
ŠVEDSKI VI (B 1.2)utorak - četvrtak18,30 - 19,30EćimovićA 209 / A 216
ŠVEDSKI IX (B 2)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30EćimovićA 001 / A 223

Nizozemski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
NIZOZEMSKI I (A 1.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00BandovA 309 / A 301
line1tan