Raspored tečajeva – zimski semestar 2020. / 2021.

line1tan

Engleski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
ENGLESKI II (A 1)
početak 28. 9 . 2020.
ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00JelovčićA 309
ENGLESKI III (A 2.1)ponedjeljak / srijeda
18,30 - 20,00 / 19,30 - 21,00
BarbarićA 123 / A 122
ENGLESKI VI (B 1.2)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30BagićA 312 / A 223
ENGLESKI VII (B 1.3)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30AleksićA 122 / A 218
ENGLESKI X (B 2)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00AleksićA 201
ENGLESKI XI (C 1.1)
početak 23. 9 . 2020.
ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30JelovčićA 309
ENGLESKI XIII (C 1.3)
utorak - četvrtak18,00 - 19,30BarbarićA 209 / A 205
ENGLESKI XV (C 2.1)
početak 28. 9 . 2020.
ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00BagićA 312 / A 223
ENGLESKI XVII (C 2)utorak - četvrtak19,30 - 21,00JelovčićA 228 / A 208
ENGLESKI KONVprema dogovoruBarbarić

Njemački jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
NJEMAČKI Ia (A 1.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30KovačićA 102
NJEMAČKI Ib (A 1.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00KovačićA 102
NJEMAČKI IIa (A 1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00Landsman VinkovićB 326 / (online)
NJEMAČKI IIb (A 1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00ŠpiljakA 118
NJEMAČKI III (A 2.1)ponedjeljak - srijeda20,00 - 21,30Plićanić MesićA 214 / A 107
NJEMAČKI IVa (A 2)utorak - četvrtak19,30 - 21,00ŠpiljakA 112
NJEMAČKI IVb (A 2)utorak - četvrtak18,00 - 19,30ŠpiljakA 112
NJEMAČKI VI (B 1)ponedjeljak - srijeda18,30 - 20,00Plićanić MesićA 214 / A 107
NJEMAČKI IX (B 2)
početak 28. 9. 2020.
ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30ŠpiljakA 118
NJEMAČKI XV (C 2)utorak - četvrtak18,00 - 19,30Landsman VinkovićA 309
NJEMAČKI VIS. KONV. (B 2 / C 1)
1 x 2 sata
utorak18,30 - 20,00Plićanić MesićA 214

Talijanski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
TALIJANSKI I (A 1.1)
početak 28. 9 . 2020.
ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30 SammartinoA 112 / A 314
TALIJANSKI II (A 1)
početak 28. 9 . 2020.
ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00 SammartinoB 310 A
TALIJANSKI III (A 2.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00 FabrioB 320
TALIJANSKI VIII (B 1.3)utorak - četvrtak18,00 - 19,30FabrioB 320
TALIJANSKI KONV.
1x 2 sata
utorakprema dogovoruFabrio

Francuski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
FRANCUSKI I (A 1.1)
početak 29. 9. 2020.
utorak - četvrtak19,30 - 21,00Gvajec AntunovićA 216
FRANCUSKI II (A 1)
početak 28. 9. 2020.
ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00KovačićA 202 / A 215
FRANCUSKI IIIa (A 2.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30Gvajec AntunovićA 216
FRANCUSKI IIIb (A 2.1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00Gvajec AntunovićA 216
FRANCUSKI IV (A 2)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00KrajcarA 304 / A 123
FRANCUSKI V (B 1.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30Gvajec AntunovićA 216
FRANCUSKI VIII (B 2.1)utorak - četvrtak19,30 - 21,00KrajcarA 122 / A 215
FRANCUSKI KONV.petak
(svaki drugi tjedan)
17,00 - 20,00Gvajec AntunovićA 112

Španjolski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
ŠPANJOLSKI I (A 1.1)
početak 24. 9. 2020.
utorak - četvrtak19,30 - 21,00OreškovićA 107
ŠPANJOLSKI II (A 1)
početak 24. 9. 2020.
utorak - četvrtak19,00 - 20,30Cvetko PavišićA 126
ŠPANJOLSKI III (A 2.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30Cvetko PavišićA 304 / A 126
ŠPANJOLSKI V (B 1.1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30OreškovićA 107 / A 209
ŠPANJOLSKI VII (B 1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30OreškovićA 128 / A 125
ŠPANJOLSKI IX (B 2)
početak 23. 9. 2020.
ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00OreškovićA 107 / A 209

Ruski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
RUSKI I (A 1.1)
početak 29. 9 . 2020.
utorak - četvrtak18,00 - 19,30VeršićA 213
RUSKI III (A 2.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30ŠpekA 116
RUSKI V (B 1.1)utorak - četvrtak20,00 - 21,30VeršićB 324 / (online)
RUSKI VII (B 1)ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00ŠpekA 224

Švedski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
ŠVEDSKI I (A 1.1)
početak 28. 9. 2020.
ponedjeljak - srijeda19,30 - 21,00EćimovićA 102
ŠVEDSKI III (A 2.1)utorak - četvrtak18,00 - 19,30EćimovićF 316
ŠVEDSKI IV (A 2)utorak - četvrtak19,30 - 21,00EćimovićF 316
ŠVEDSKI VII (B 1)ponedjeljak - srijeda18,00 - 19,30EćimovićA 102

Nizozemski jezik

JEZIKDANVRIJEMEPREDAVAČPROSTORIJA
NIZOZEMSKI II (A 1)
početak 29. 9 . 2020.
utorak - četvrtak18,00 - 19,30BandovB 310 A
line1tan