Inja Skender Libhard

INJA SKENDER LIBHARD
viša lektorica

Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Telefon: +385 (0)1 409 2356
E-pošta:  islibhard@ffzg.unizg.hr

Životopis:

– 2005. – viša lektorica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
– 1999. – 2005. lektorica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
– 1998. – 1999. prevoditelj/tumač i organizator sajamske djelatnosti u predstavništvu Frankfurtskog sajma (Messe Frankfurt) u Zagrebu;
– 1996. – 1998. lektorica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
– 1995. – 1996. profesorica njemačkog jezika u školi stranih jezika Lancon d.o.o.;
– 1993. – 1995. znanstveni novak za njemački i francuski jezik na projektu „Istraživanje procesa učenja i usvajanja stranih jezika u ranoj školskoj dobi“ na Filozofskom fakultetu u Zagrebu;
– 1988. – 1993. studij germanistike i romanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i Sveučilištu u Rostocku;
– 1969. rođena u Zagrebu.