Adela Ečimović

Adela Ečimović rođena je 1993. godine u Sisku. Godine 2018. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekavši akademski naziv magistra edukacije povijesti umjetnosti i magistra švedskog jezika i kulture. Dobitnica je Nagrade za izvrsnost u studiju švedskog jezika i kulture (2014. i 2017.). Od 2016. godine vodi tečajeve švedskog jezika u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

adela.ecimovic@gmail.com