Petra Pećnik

petrapecnik192@gmail.com

Biografija:

2019. predavačica francuskog jezika u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb

2017. – 2018. stažiranje u Europskoj komisiji u Luksemburgu

2017. magistra anglistike i magistra edukacije francuskog jezika i književnosti

2017. predavačica francuskog jezika u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2017. predavačica individualnih i grupnih tečajeva poslovnog engleskog i francuskog jezika u školi stranih jezika Wispra (predavačica engleskog i francuskog jezika u Končar elektroindustrija d.d.)

2016. – 2017. profesorica engleskog i francuskog jezika u Dicta Centru za jezike

2014. prvostupnica engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti