Francesca Sammartino

fsammartino@ffzg.unizg.hr

Rođena je u Larino (Italija) i odrasla je u Mundimitru (Montemitro), u moliškohrvatskoj manjini u Italiji.

            Srednjoškolsko je obrazovanje završila u Italiji. Završila je preddiplomski dvopredmetni studij kroatistike i talijanistike (2017) i diplomski dvopredmetni studij kroatistike (nastavnički smjer) i talijanistike (nastavnički smjer) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2020). Godine 2020. upisala je poslijediplomski doktorski studij lingvistike na istom Fakultetu.

            Od 2018. godine predaje talijanski i hrvatski kao strani jezik u Zagrebu. Od 2020. predaje talijanski u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

            U ak. god. 2016/17. bila je demonstratorica na Odsjeku za talijanistiku. Surađivala je na prvom broju časopisa studenata talijanistike Galeotto (2016) te bila urednica drugog broja (2018). Na Odsjeku za kroatistiku sudjelovala je na projektima Intertekstualne veze: franjevački ljetopisi – Andrić – suvremeni pripovjedači (vod. izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača, ak. god. 2016/17) i Tečaj latiničnoga opismenjavanja za tražitelje azila i azilante (vod. prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, ak. god. 2018/19).

            Aktivna je članica Zaklade „Agostina Piccoli“ i folklornog društva „KroaTarantata“ u moliškohrvatskoj manjini.

Sudjelovala je na znanstvenim i studentskim skupovima i konferencijama te na međunarodnim forumima i seminarima za zaštitu hrvatskih i europskih manjina u Hrvatskoj i inozemstvu. Primarno se zanima za moliškohrvatski govor i teme iz područja kontaktne lingvistike i sociolingvistike.

Izobrazba

2008. – 2013. Prirodoslovna gimnazija Liceo scientifico „R. Mattioli“ u Vasto (Italija)

2013. – 2017. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: preddiplomski studij kroatistike i talijanistike

2017. – 2020. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomski studij kroatistike (nastavnički smjer) i talijanistike (nastavnički smjer)

2020. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: poslijediplomski doktorski studij lingvistike

Praksa i usavršavanje

2018. nastavna praksa u sklopu kolegija Studentska praksa 1 (Odsjek za talijanistiku) na Veleučilištu VERN’ u Zagrebu

2018. nastavna praksa u sklopu kolegija Studentska praksa 2 (Odsjek za talijanistiku) u OŠ Pavleka Miškine u Zagrebu

2019. nastavna praksa u sklopu kolegija Metodički blok i praksa (Odsjek za kroatistiku) u Školi za medicinske sestre „Mlinarska“ u Zagrebu

2019. nastavna praksa u sklopu kolegija Metodički blok i praksa (Odsjek za kroatistiku) u OŠ Dobriše Cesarića u Zagrebu

21. 10. 2020. Društvo Dante Alighieri iz Zagreba, Društvo Dante Alighieri iz Zadra, Talijanski institut za kulturu u Zagrebu: Radionica na daljinu za usavršavanje nastavnika talijanskog jezika (L’efficacia comunicativa come obiettivo didattico e parametro di valutazione nella produzione orale di apprendenti adolescenti: suggerimenti per l’insegnante di italiano LS per la costruzione di task comunicativi)

21. 11. 2020. ALMA Edizioni, Pilgrims Teachers Training: Susret na daljinu za usavršavanje nastavnika talijanskog jezika (Minifestival della didattica creativa: creatività, motivazione e approccio umanistico nell’insegnamento dell’italiano)

Nagrade

2015. kulturna nagrada Mini-Metron Hrvatskog centra u Beču

2017. Nagrada za izvrsnost u studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (preddiplomski studij talijanistike)

2018. Nagrada Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2019. Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu

2020. Nagrada za izvrsnost u studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (diplomski studij talijanistike)

Tečajevi

2010. tečaj francuskog jezika u Collège International de Cannes, Cannes (Francuska)

2010. tečaj pripreme za ispit francuskog jezika Diplôme d’études en langue frainçaise (DELF), Vasto (Italija)

2011. tečaj engleskog jezika u Taunton School, Taunton (Engleska)

2011. tečaj pripreme za ispit engleskog jezika Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International, Vasto (Italija)

2012. tečaj pripreme za ispit engleskog jezika Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International, Vasto (Italija)

2013. – 2014. tečaj Jezične vježbe II (II. b, viši srednji stupanj) programa Croaticuma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

2016. – 2018. tečaj hrvatskog znakovnog jezika Hrvatskog saveza gluposlijepih osoba Dodir, Zagreb

2017. FonET – dvodnevni edukacijski trening za nefonetičare, Zagreb, 20. – 21. svibnja

Certifikati o poznavanju jezika

2010. francuski B1: Diplôme d’études en langue frainçaise (DELF)

2011. engleski B1: Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International (PET)

2012. engleski B2: Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (FCE)

2014. hrvatski B2: Jezične vježbe II programa Croaticuma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2018. hrvatski znakovni jezik: Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir