Raspored predavanja – zimski semestar 2021./2022.

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Za informacijske stručnjake Iautorak14:00 - 15:30 hA 103Petra Barbarić, viši predavač
Za informacijske stručnjake Ibutorak15:30 - 17:00 hA 103Petra Barbarić, viši predavač
Za informacijske stručnjake Icsrijeda14:00 - 15:30 hA 103Petra Barbarić, viši predavač
Za informacijske stručnjake Idsrijeda15:30 - 17:00 hA 103Petra Barbarić, viši predavač
Za informacijske stručnjake Iesrijeda17:00 - 18:30 hA 103Petra Barbarić, viši predavač
Svi odsjecičetvrtak16:15 - 17:45 hA 112Petra Barbarić, viši predavač
Sociologija Iautorak08:45 - 10:15 hA 228mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Sociologija Ibutorak10:15 - 11:45 hA 228mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Sociologija Icčetvrtak12:30 - 14:00 hA 205mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Svi odsjecisrijeda12:30 - 14:00 hA 112mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Svi odsjecisrijeda14:00 - 15:30 hA 215mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Svi odsjecičetvrtak14:00 - 15:30 hA 123mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač
Psihologija Iačetvrtak09:30 - 11:00 hA 229Tina Miholjančan, viši predavač
Psihologija Ibčetvrtak11:00 - 12:30 hA 229Tina Miholjančan, viši predavač
Psihologija Icčetvrtak12:30 - 14:00 hA 229Tina Miholjančan, viši predavač
Svi odsjeciponedjeljak12:30 - 14:00 hA 111Tina Miholjančan, viši predavač
Svi odsjeciponedjeljak14:00 - 15:30 hA 112Tina Miholjančan, viši predavač
Svi odsjeciutorak14:00 - 15:30 hA 112Tina Miholjančan, viši predavač
Svi odsjeci ponedjeljak11:00 - 12:30 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Pedagogija jednopredmetnaponedjeljak12:30 - 14:00 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeci utorak09:30 - 11:00 hA 102mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeciutorak11:00 - 12:30 hA 102mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeci srijeda08:00 - 09:30 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač
Svi odsjeci srijeda09:30 - 11:00 hA 215mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač

Njemački jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci - Njemački jezik za akademske potrebe 1 + Diplomski studij - POČETNICI (A 1.1) - IZBORNIponedjeljak15:30 - 17:00 hA 213Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - Njemački jezik za akademske potrebe 1 i Njemački jezik za akademske potrebe 3 (studenti koji su odslušali i položili Njemački jezik za ak. potrebe 2) + Diplomski studij- POČETNICI/NAPREDNI (A 1.2)
ponedjeljak17:00 - 18:30 hA 213Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - Njemački jezik za akademske potrebe 1 + Diplomski studij - III. god. učenja (A2)utorak17:00 - 18:30 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - Njemački jezik za akademske potrebe 1 + Diplomski studij - V. god. učenja (B 1)utorak15:30 - 17:00 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - Njemački jezik za akademske potrebe 1 + Diplomski studij - III. god. učenja (A2)srijeda15:30 - 17:00 hA 215Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - Njemački jezik za akademske potrebe 1 i Njemački jezik za akademske potrebe 3 + Diplomski studij - IX. godina učenja (B 2)srijeda17:00 - 18:30 hA 218Azra Plićanić Mesić, viši predavač
Svi odsjeci - početnici (A 1)utorak15:30 - 17:00 hA 112dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - 5. i 9. godina učenja (B 1 i B 2)srijeda09:30 - 11:00 hA 315dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - 3. godina učenja (A 2)srijeda11:00 - 12:30 hA 215dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - 2./3. godina učenja (A 2)četvrtak09:30 - 11:00 hA 111dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - napredni početnici (II.godina učenja, A 1.2), Njemački jezik za ak. potrebe 4 - (studenti koji su već odslušali i položili ispit Njemački jezik za akademske potrebe 2)četvrtak11:00 - 12:30 hA 106dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač
Svi odsjeci - početnici (A 1)četvrtak16:15 - 17:45 hA 215dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač

Francuski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja) srijeda09:30 - 11:00 hA 125Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda11:00 - 12:30 hA 112Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)četvrtak09:30 - 11:00 hA 125Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (3. godina učenja)četvrtak11:00 - 12:30 hA 102Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)petak09:30 - 11:00 hA 112Jasna Ćirić, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)petak11:00 - 12:30 hA 112Jasna Ćirić, predavač

Španjolski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda14:00 - 15:30 hA 104dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)petak12:30 - 14:00 hA 218dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (3. godina učenja)petak14:00 - 15:30 hA 112dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (4. godina učenja)petak15:30 - 17:00 hA 112dr. sc. Jagoda Večerina, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)ponedjeljak11:00 - 12:30 hA 112Ana Matijević, predavač
Svi odsjeci (3. godina učenja)ponedjeljak12:30 - 14:00 hA 213Ana Matijević, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)utorak11:00 - 12:30 hA 112Ana Matijević, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)utorak12:30 - 14:00 hA 225Ana Matijević, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)četvrtak11:45 - 13:15 hA 112Ana Matijević, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)četvrtak13:15 - 14:45 hA 112Ana Matijević, predavač

Talijanski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (2. godina učenja) utorak09:30 - 11:00 hA 126dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)utorak11:00 - 12:30 hA 111dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)utorak12:30 - 14:00 hA 112dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)četvrtak09:30 - 11:00 hA 106dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)četvrtak11:00 - 12:30 hA 216dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač
Svi odsjeci (3. godina učenja)četvrtak12:30 - 14:00 hB 310 Adr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač

Ruski jezik za akademske potrebe

KOLEGIJDANSATPROSTORIJAPREDAVAČ
Svi odsjeci (1. godina učenja)utorak16:15 - 17:45 hA 216dr. sc. Sanja Veršić, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)srijeda14:00 - 15:30 hB 310 Adr. sc. Sanja Veršić, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)srijeda15:30 - 17:00 hA 112dr. sc. Sanja Veršić, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)četvrtak16:15 - 17:45 hA 312dr. sc. Sanja Veršić, predavač
Svi odsjeci (1. godina učenja)petak12:30 - 14:00 hA 302dr. sc. Sanja Veršić, predavač
Svi odsjeci (2. godina učenja)petak14:00 - 15:30 hA 302dr. sc. Sanja Veršić, predavač