Raspored ispita

line1tan

Španjolski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
02. 02. 2022.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
09. 02. 2022.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
16. 02. 2022.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
IZVANREDNIdr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
REDOVNIAna Matijević
03. 02. 2022.12 : 00 hAna MatijevićA 112
10. 02. 2022.12 : 00 hAna MatijevićA 112
17. 02. 2022.12 : 00 hAna MatijevićA 112
IZVANREDNIAna Matijević

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIdr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
15. 06. 2022.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
22. 06. 2022.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
29. 06. 2022.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
REDOVNIAna Matijević
20. 06. 2022.12 : 00 hAna Matijević
27. 06. 2022.12 : 00 hAna Matijević
04. 07. 2022.12 : 00 hAna Matijević

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIdr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
07. 09. 2022.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
14. 09. 2022.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
21. 09. 2022.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
IZVANREDNIdr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
01. 12. 2021.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
REDOVNIAna Matijević
08 09. 2022.12 : 00 hAna MatijevićA 112
15. 09. 2022.12 : 00 hAna MatijevićA 112
22. 09. 2022.12 : 00 hAna MatijevićA 112
IZVANREDNIAna Matijević
02. 12. 2021.10 : 00 hAna Matijevićonline
Prijave na mail:
amatijevic@ffzg.hr