Raspored ispita

line1tan

Španjolski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
29. 01. 2020.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
05. 02. 2020.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
12. 02. 2020.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
REDOVNIAna Matijević
06. 02. 2020.12 : 00 hAna MatijevićB 310 A
13. 02. 2020.12 : 00 hAna MatijevićB 310 A
20. 02. 2020.12 : 00 hAna MatijevićB 310 A

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIdr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
17. 06. 2020.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina Tomaićonline u dogovoru s profesoricom
01. 07. 2020.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina Tomaićonline u dogovoru s profesoricom
08. 07. 2020.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina Tomaićonline u dogovoru s profesoricom
REDOVNIAna Matijević
16. 06. 2020.12 : 00 hAna Matijevićonline u dogovoru s profesoricom
30. 06. 2020.12 : 00 hAna Matijevićonline u dogovoru s profesoricom
07. 07. 2020.12 : 00 hAna Matijevićonline u dogovoru s profesoricom

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIdr. sc. Jagoda Večerina Tomaić
09. 09. 2020.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
16. 09. 2020.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
23. 09. 2020.15 : 30 hdr. sc. Jagoda Večerina TomaićB 326
REDOVNIAna Matijević
03. 09. 2020.11 : 00 hAna MatijevićB 310 A
17. 09. 2020.11 : 00 hAna MatijevićB 310 A
24. 09. 2020.11 : 00 hAna MatijevićB 310 A