dr. sc. Sanja Veršić, predavač

line1tan

 Konzultacije: petak,15:30 -16:30 h
Kabinet: B - 305
Telefon: +385 1 40 92 214
E-mail: sversic@ffzg.unizg.hr
line1tan