mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač

line1tan

vivi1Konzultacije:
srijeda, 14:00 - 14:45 h
Kabinet: B - 326
Telefon: +385 1 4092 073
E-mail: vradman@ffzg.unizg.hr
  
Kolegiji:Engleski jezik za akademske potrebe 1
Engleski jezik za akademske potrebe 2
Engleski jezik za sociologe 1
Engleski jezik za sociologe 2
Biografija:2010. upisala doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

2009 - 2011. voditeljica Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta.

2009. ponovno izabrana u zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika u Centru za jezičnu nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

2003. izabrana u zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika u Centru za jezičnu nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

1999. magistrirala na poslijediplomskom studiju književnosti s temom „Lik žene u razdoblju filmskog postmodernizma“ (mentor prof.dr. Ante Peterlić) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

1998. izabrana u zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, grana anglistika u Centru za jezičnu nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

1993 - 1998. kao stručni suradnik predavala "engleski jezik u službi struke" u Centru za jezičnu nastavu Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Osim na matičnom, nastavu održavala i na vanjskim fakultetima i to na Prirodoslovno-matematičkom (svi odsjeci osim matematike) i Rudarsko-geološko-naftnom.

1991 - 1992. predavala engleski jezik u školi stranih jezika "Zlatna vrata" u Splitu

1991. diplomirala engleski jezik i književnost i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
Stručna usavršavanja:2001. Seminar Women in History/History without Women, Dubrovnik, org. Interuniverzitetski centar Dubrovnik, Heinrich Boel Stiftung i Ženska Infoteka

2000. Seminar Crisis of the Subject, Seminar with Judith Butler, Ohrid, org. Research Center for Gender Studies, Skoplje
Članstva:HUPE, Hrvatska udruga profesora engleskog jezika
Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima:2014. 22 th Annual HUPE Conference, Opatija, , org. Hrvatska udruga profesora engleskog jezika
Izlaganje pod naslovom: Denotations vs. Connotations

2013. 3rd Global Conference on Femininities and Masculinities, Prag, , org. Inter-disciplinary. Net
Izlaganje: Croatian Tales of Long Ago: Ivana Brlić- Mažuranić’s Covert Autobiography

2011. 19 th Annual HUPE Conference, Opatija, org. Hrvatska udruga profesora engleskog jezika
Izlaganje (s Ines Jelovčić) pod naslovom: Define, Classify, Exemplify…

2000. Seminar Feminism with an Eastern Touch, Dubrovnik, , org. Interuniverzitetski centar Dubrovnik, Women International Studies Europe i Ženska infoteka
Izlaganje pod naslovom Žena kao nacija; ljubavne priče post-jugoslavenskih kinematografija

1999. Seminar Gender in translation, Budimpešta, org.Central European University,
Izlaganje pod naslovom Translating Gender Related Texts into Croatian
Izbor iz bibliografije:IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

„Promatranje zvijezda; muški pogled i objekt koji mu se opire“, Književna smotra 139(1), 2006, Zagreb

„Hamlet; žensko čitanje“, Književna smotra, 115-116, 2000, Zagreb

„Lik žene u razdoblju filmskog postmodernizma“, magistarski rad, 1999, Zagreb


STRUČNI ČLANCI

„Divine transgression“, 2011, http://www.pandurtheaters.com/#!/essays

„Čija je planina Brokeback“, Hrvatski filmski ljetopis 50/2007, Zagreb

“Ljepota je užasna stvar“, u Tomaž Pandur, Onehundred minutes, 2006, Postscriptum, Zagreb

„Uloga medija u oblikovanju ženskih identiteta“, u Maja Dubljević, Sanja Galeković, Gordana Obradović Dragišić (ur.) Žene i vođenje, 2004, CESI, Zagreb

"Serijski ubojica kao filmski junak“, Kruh i ruže - časopis za feminističku teoriju,14/2001, Zagreb

„Žena kao nacija: Ljubavne priče post-jugoslavenskih kinematografija“ u zborniku radova skupine autorica Seminar Žene i politika: Feminizmi na istočni način, 2000, Zagreb

„Ivana Brlić Mažuranić, pristajanje kao okvir nepristajanja“ („Ivana Brlić Mažuranić, le consentement ─ cadre du refus), Most/Le Pont, 3-4/1998, Zagreb

Bibliografija