Raspored ispita

line1tan

Ruski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
29. 01. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
05. 02. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
12. 02. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302

Ljetni ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
18. 06. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
25. 06. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
02. 07. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302

Jesenski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
03. 09. 2021. 14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
10. 09. 2021. 14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
17. 09. 2021. 14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302