Raspored ispita

line1tan

Ruski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
31. 01. 2020.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
07. 02. 2020.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
14. 02. 2020.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302

Ljetni ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
19. 06. 2020.14 : 00 hdr. sc. Sanja Veršićonline u dogovoru s profesoricom
26. 06. 2020.14 : 00 hdr. sc. Sanja Veršićonline u dogovoru s profesoricom
03. 07. 2020.14 : 00 hdr. sc. Sanja Veršićonline u dogovoru s profesoricom

Jesenski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
03. 09. 2020. 14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
17. 09. 2020. 14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
24. 09. 2020. 14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305