Raspored ispita

line1tan

Ruski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
29. 01. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
05. 02. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
12. 02. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićA 302
IZVANREDNIdr. sc. Sanja Veršić
23. 04. 2021.16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305

Ljetni ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
18. 06. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
25. 06. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
02. 07. 2021.14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305

Jesenski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
03. 09. 2021. 14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
10. 09. 2021. 14 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
22. 09. 2021. 16 : 00 hdr. sc. Sanja VeršićB 305