Raspored ispita

line1tan

Ruski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
01. 02. 2019.15 : 30 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
08. 02. 2019.15 : 30 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
15. 02. 2019.15 : 30 hdr. sc. Sanja VeršićB 305

Ljetni ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
14. 06. 2019.15 : 30 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
21. 06. 2019.15 : 30 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
28. 06. 2019.15 : 30 hdr. sc. Sanja VeršićB 305

Jesenski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIdr. sc. Sanja Veršić
06. 09. 2019. 15 : 30 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
13. 09. 2019. 15 : 30 hdr. sc. Sanja VeršićB 305
20. 09. 2019. 15 : 30 hdr. sc. Sanja VeršićB 305