dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač

line1tan

Konzultacije: utorak, 17:00 - 18:00 h (uz prethodnu najavu e-mailom)
Kabinet: B - 305
Telefon: +385 1 4092 091
E-mail: msnjaric@ffzg.unizg.hr
line1tan

  
Kolegiji:Njemački jezik za akademske potrebe 1
Njemački jezik za akademske potrebe 2
Njemački jezik za akademske potrebe 3
Njemački jezik za akademske potrebe 4
Biografija:2018. Obranila doktorski rad pod naslovom: "Glagolsko - imeničke općeznanstvene kolokacije u hrvatskom i njemačkom jeziku"
2009 - 2012. Doktorski studij lingvistike
2009. Viša predavačica za njemački jezik u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta
2008. Poslijediplomski specijalistički studij prevoditeljstva
2003. Predavačica za njemački jezik u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta
1992. Diploma iz njemačkog jezika i književnosti i povijesti
Stručna usavršavanja:
Članstva:HDPL
EURALEX
Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima:
Izbor iz bibliografije:Bibliografija
„Kollokationen im Fremdsprachenunterricht“, Strani jezici“ (2009).
„Kollokationen in der Phraseologie“ (prihvaćeno za objavljivanje).
„Stražnji tjesnačnici u hrvatskome i njemačkome jeziku“ (prihvaćeno za objavljivanje).