Azra Plićanić Mesić, viši predavač

line1tan

20160526_173731-1Konzultacije: utorak, 20:00 h
Kabinet: B - 326
Telefon: +385 1 4092 073
aplicani@ffzg.unizg.hr
azra.plicanic@zg.t-com.hr
line1tan

  
Kolegiji:Njemački jezik za akademske potrebe 1
Njemački jezik za akademske potrebe 2
Njemački jezik za akademske potrebe 3
Njemački jezik za akademske potrebe 4
Biografija:23.01.2019. reizabrana u nastavno zvanje više predavačice u područje humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: germanistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na vrijeme od pet godina;

listopad 2018. - listopad 2020.
članica Fakultetskog vijeća iz redova nastavnih zvanja

akademska godina 2018./19.
izabrana za mentoricu Odsjeka za germanistiku za metodiku nastave njemačkog jezika

listopad 2017. – listopad 2021.
članica Vijeća društveno-humanističkoga područja

01.10.2017. – 01.10.2019.
zamjenica voditeljice Centra za strane jezike i koordinatorca za tečajnu nastavu

12.10.2016. – 12.10.2018.
članica Fakultetskog vijeća iz redova nastavnih zvanja

2015. - 2017. zamjenica voditeljice Centra za strane jezike i koordinatorica za tečajnu nastavu

11./2013. reizabrana u nastavno zvanje više predavačice u područje humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: germanistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na vrijeme od pet godina;

10./2007. izabrana u nastavno zvanje više predavačice u području humanističke znanosti polje: filologija/germanistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu;

2002. – 2006. predaje njemački kao jezik struke za studente Agronomskog fakulteta treće i četvrte godine studija;

6./2002. izabrana u nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, za predmet njemački jezik struke u Centru za strane jezike;

2001. nositeljica kolegija Njemački jezik za akademske potrebe 1, 2, 3 i 4 na Filozofskom fakultetu od početnog do visokog stupnja njemačkog jezika (A1 – C1);

2001. – 2004. voditeljica Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta;

12./1998. imenovana stalnim sudskim tumačem za njemački jezik;

1994. – 2002. zaposlena u Centru kao stručni suradnik za njemački jezik;

1989. – 1994. honorarno zaposlena na tečajevima njemačkog jezika u Centru za strane jezike FF;

1989. – 1994. zaposlena u "Mladosti"- knjižara inozemne literature kao knjižar savjetnik za njemački jezik;

1989. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu njemački jezik i književnost i povijest;

29.02.1964. rođena u Dortmundu, SR Njemačka
Stručna usavršavanja:06/2014. Seminar: „DaF - Unterricht im B1-Kontext“, Goethe Institut, Zagreb

12/2013. Seminar: "Interkulturelle Kompetenz 2“, Goethe Institut, Zagreb

08/2013. XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Bozen, Südtirol

06/2013. stipendija Goethe instututa za sudjelovanje na jednotjednom seminaru u Berlinu: „ Leben in Berlin“

02/2013. Seminar: „Moderne Musik im Deutschunterricht“, Goethe Institut, Zagreb

01/2013. Seminar: „Fit für Europa“, Goethe Institut, Zagreb

10/2012. Seminar: „Interkulturelle Kompetenz“, Goethe Institut, Zagreb

03/2012. Lehrerfortbildung: «Kurzfilme und Werbespots», Goethe Institut, Zagreb

12/2011. Symposium: «Deutsch für Karriere und Beruf», Goethe Institut, Zagreb

07/2010. stipendija BAYHOST-a za sudjelovanje na dvotjednom seminaru u Regensburgu: «Deutsch als plurizentrische Sprache»

07/2010. Hueber Veranstaltung: „Methodisch-didaktische Einführung in die Unterrichtsmaterialien Deutsch als Fremdsprache“, München

08/2009. XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Jena-Weimar

08/2003. stipendija Goethe instituta za sudjelovanje na dvotjednom seminaru u Münchenu: «Nutzung von PC und Internet für die Unterrichtsvorbereitung DaF»
Članstva:Hrvatsko društvo učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV)
Hrvatsko-njemačko društvo
HDPL
Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima:05/2006. izlaganje (s Tinom Kužić) «Kanak Sprak kao jezični simbol hibridnog identiteta» na 20. znanstvenom skupu HDPL-a s međunarodnim sudjelovanjem - Jezik i identiteti, Split;

05/2007. «Integracijski tečajevi – njemačka jezična politika integracije imigranata», na 21. znanstvenom skupu HDPL-a s međunarodnim sudjelovanjem – Jezična politika i stvarnost, Split;

09/2010. 3rd International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, Izlaganje: Enhancing the Learner’s Cultural Competence through
Technology (koautor: Tina Kužić);

09/2011. 4th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, Izlaganje: Films: The Intercultural Dimension of Teaching and Learning in an LSP course, (koautor: Tina Kužić);

10/2012. Izlaganje (s Mirelom Landsman Vinković) na XX. stručnom skupu Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV) na temu: „Studienbegleitender Deutschunterricht aus Sicht der Deutschlernenden“;

08/2013. Izlaganje (s Mirelom Landsman Vinković) na IDT-u (Internationale Tagung der Deutschlehrerinen und Deutschlehrer) u Bozenu na temu: „SDU aus der Perspektive von Studenten – Ergebnisse einer Umfrage“;

09/2013. 6th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, Izlaganje: “The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures” (koautori: Mirela Landsman Vinković i Dubravka Pleše);

10/2013. Izlaganje (s Mirelom Landsman Vinković) na XX. stručnom skupu Hrvatskog društva učitelja i profesora njemačkog jezika (KDV) na temu: „Vom Vögele bis zum Rosengarten - ein Bericht über die IDT 2013 in Bozen".
Izbor iz bibliografije:Bibliografija