Raspored ispita

line1tan

Njemački jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
31. 01. 2022.15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
07. 02. 2022.15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
18. 02. 2022.15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
IZVANREDNIAzra Plićanić Mesić
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
24. 01. 2022.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
08. 02. 2022.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
17. 02. 2022.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
IZVANREDNIdr. sc. Mirjana Šnjarić

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
13. 06. 2022. 15 : 30 hAzra Plićanić MesićB 326
06. 07. 2022. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
13. 07. 2022. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
14. 06. 2022. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
20. 06. 2022. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
07. 07. 2022. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
05. 09. 2022. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
12. 09. 2022. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
19. 09. 2022. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
IZVANREDNIAzra Plićanić Mesić
30. 11. 2021.20 : 00 hAzra Plićanić MesićA 218
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
09. 09. 2022. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
16. 09. 2022. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
23. 09. 2022. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
IZVANREDNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
29. 11. 2021. 12 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315