Raspored ispita

line1tan

Njemački jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
28. 01. 2019.16 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
04. 02. 2019.16 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
19. 02. 2019.12 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
29. 01. 2019.15 : 30 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 112
05. 02. 2019.16 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 112
11. 02. 2019.14 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 324

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
10. 06. 2019. 16 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
18. 06. 2019. 14 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
03. 07. 2019. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
11. 06. 2019. 15 : 30 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 112
17. 06. 2019. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 324
02. 07. 2019. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
04. 09. 2019. 12 : 30 hAzra Plićanić MesićB 326
09. 09. 2019. 12 : 30 hAzra Plićanić MesićB 326
17. 09. 2019. 12 : 30 hAzra Plićanić MesićB 326
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
10. 09. 2019. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
16. 09. 2019. 14 : 30 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 324
20. 09. 2019. 14 : 30 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 324