Raspored ispita

line1tan

Njemački jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
28. 01. 2020.15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
11. 02. 2020.13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
18. 02. 2020.13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
27. 01. 2020.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 324
31. 01. 2020.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 324
05. 02. 2020.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 324

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
15. 06. 2020. 15 : 00 hAzra Plićanić Mesićonline u dogovoru s profesoricom
01. 07. 2020. 13 : 00 hAzra Plićanić Mesićonline u dogovoru s profesoricom
08. 07. 2020. 13 : 00 hAzra Plićanić Mesićonline u dogovoru s profesoricom
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
16. 06. 2020. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana Šnjarićonline u dogovoru s profesoricom
23. 06. 2020. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana Šnjarićonline u dogovoru s profesoricom
30. 06. 2020. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana Šnjarićonline u dogovoru s profesoricom

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
02. 09. 2020. 13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
09. 09. 2020. 13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
16. 09. 2020. 13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
10. 09. 2020. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
21. 09. 2020. 18 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
24. 09. 2020. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315