Raspored ispita

line1tan

Njemački jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
30. 01. 2024.15 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
05. 02. 2024.17 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
13. 02. 2024.12 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
IZVANREDNIAzra Plićanić Mesić
Azra Plićanić Mesić
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
29. 01. 2024.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 310A
12. 02. 2024.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 310A
19. 02. 2024.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 310A
IZVANREDNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
dr. sc. Mirjana Šnjarić

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
13. 06. 2023. 15 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
20. 06. 2023. 16 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
12. 07. 2023. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
12. 06. 2023. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 325
19. 06. 2023. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 325
26. 06. 2023. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 325

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
06. 09. 2023. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
13. 09. 2023. 15 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
20. 09. 2023. 15 : 00 hAzra Plićanić MesićB 326
IZVANREDNIAzra Plićanić Mesić
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
08. 09. 2023. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 326
15. 09. 2023. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 326
22. 09. 2023. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 326
IZVANREDNIdr. sc. Mirjana Šnjarić