Raspored ispita

line1tan

Njemački jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
25. 01. 2021.15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
01. 02. 2021.15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
15. 02. 2021.13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
26. 01. 2021.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 324
09. 02. 2021.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 324
18. 02. 2021.11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićB 324

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
14. 06. 2021. 15 : 30 hAzra Plićanić MesićA 215
01. 07. 2021. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
05. 07. 2021. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
15. 06. 2021. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana Šnjarić
22. 06. 2021. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana Šnjarić
06. 07. 2021. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana Šnjarić

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNIAzra Plićanić Mesić
01 09. 2021. 12 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
08. 09. 2021. 13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
15. 09. 2021. 13 : 00 hAzra Plićanić MesićA 215
REDOVNIdr. sc. Mirjana Šnjarić
10. 09. 2021. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
17. 09. 2021. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315
23. 09. 2021. 11 : 00 hdr. sc. Mirjana ŠnjarićA 315