Raspored ispita

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
06. 02. 2020. 14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
13. 02. 2020. 14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
20. 02. 2020. 14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
29. 01. 2020.10 : 30 hmr. sc. Ines Jelovčić B 324
12. 02. 2020. 10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
19. 02. 2020. 10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
27. 01. 2020.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
03. 02. 2020. 13 : 00 hTina MiholjančanB 326
10. 02. 2020. 13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
28. 01. 2020.12 : 30 hPetra BarbarićB 324
11. 02. 2020.12 : 30 hPetra BarbarićB 324
18. 02. 2020.12 : 30 hPetra BarbarićB 324

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
16. 06. 2020.12 : 00 hmr. sc. Vivijana Radmanonline u dogovoru s profesoricom
30. 06. 2020.12 : 00 hmr. sc. Vivijana Radmanonline u dogovoru s profesoricom
07. 07. 2020.12 : 00 hmr. sc. Vivijana Radmanonline u dogovoru s profesoricom
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
17. 06. 2020.10 : 30 hmr. sc. Ines Jelovčićonline u dogovoru s profesoricom
01. 07. 2020.10 : 30 hmr. sc. Ines Jelovčićonline u dogovoru s profesoricom
08. 07. 2020.10 : 30 hmr. sc. Ines Jelovčićonline u dogovoru s profesoricom
REDOVNITina Miholjančan
15. 06. 2020.13 : 00 hTina Miholjančanonline u dogovoru s profesoricom
29. 06. 2020.13 : 00 hTina Miholjančanonline u dogovoru s profesoricom
06. 07. 2020.13 : 00 hTina Miholjančanonline u dogovoru s profesoricom
REDOVNIPetra Barbarić
15. 06. 2020.12 : 30 hPetra Barbarićonline u dogovoru s profesoricom
01. 07. 2020. EJIS*11 : 00 hPetra Barbarićonline u dogovoru s profesoricom
*kod datuma na kojima piše EJIS ili EAP rok je samo za te grupe, a gdje ne piše ništa rok se odnosi za EAP i EJIS zajedno
02. 07. 2020. EAP*

12 : 00 hPetra Barbarićonline u dogovoru s profesoricom
*kod datuma na kojima piše EJIS ili EAP rok je samo za te grupe, a gdje ne piše ništa rok se odnosi za EAP i EJIS zajedno

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
15. 09. 2020.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
22. 09. 2020.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
29. 09. 2020.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
09. 09. 2020.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
16. 09. 2020.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
23. 09. 2020.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
07. 09. 2020.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
14. 09. 2020.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
21. 09. 2020.13 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
02. 09. 2020.11 : 00 hPetra BarbarićB 324
16. 09. 2020. EJIS*12 : 00 hPetra BarbarićB 324
*kod datuma na kojima piše EJIS ili EAP rok je samo za te grupe, a gdje ne piše ništa rok se odnosi za EAP i EJIS zajedno
17. 09. 2020. EAP*13 : 00 hPetra BarbarićB 324
*kod datuma na kojima piše EJIS ili EAP rok je samo za te grupe, a gdje ne piše ništa rok se odnosi za EAP i EJIS zajedno