Raspored ispita

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
01. 02. 2022. 12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
08. 02. 2022. 12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
15. 02. 2022. 12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
IZVANREDNImr. sc. Vivijana Radman
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
26. 01. 2022.10 : 30 hmr. sc. Ines Jelovčić B 324
02. 02. 2022. 10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
16. 02. 2022. 10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
IZVANREDNImr. sc. Ines Jelovčić
REDOVNITina Miholjančan
31. 01. 2022.09 : 00 hTina MiholjančanB 326
07. 02. 2022.09 : 00 hTina MiholjančanB 326
14. 02. 2022. 09 : 00 hTina MiholjančanB 326
IZVANREDNITina Miholjančan
REDOVNIPetra Barbarić
03. 02. 2022.
EJIS i EAP
12 : 00 hPetra BarbarićB 324
15. 02. 2022.
EJIS
12 : 00 h
Petra BarbarićB 324
17. 02. 2022.
EAP
12 : 00 h
Petra BarbarićB 324
IZVANREDNIPetra Barbarić

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
13. 06. 2022.14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
17. 06. 2022.14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
20. 06. 2022.14 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
15. 06. 2022.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
29. 06. 2022.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
06. 07. 2022.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
13. 06. 2022.09 : 00 hTina MiholjančanB 326
27. 06. 2022.09 : 00 hTina MiholjančanB 326
04. 07. 2022.09 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
21. 06. 2022.
EJIS i EAP
12 : 00 hPetra BarbarićB 324
05. 07. 2022.
EJIS
12 : 00 h
Petra BarbarićB 324
07. 07. 2022.
EJIS i EAP
12 : 00 hPetra BarbarićB 324

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
06. 09. 2022.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
13. 09. 2022.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
20. 09. 2022.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
IZVANREDNImr. sc. Vivijana Radman
30. 11. 2021. 12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
07. 09. 2022.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
14. 09. 2022.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
21. 09. 2022.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
IZVANREDNImr. sc. Ines Jelovčić
01. 12. 2021. 11 : 00 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
05. 09. 2022.09 : 00 hTina MiholjančanB 326
12. 09. 2022.09 : 00 hTina MiholjančanB 326
19. 09. 2022.09 : 00 hTina MiholjančanB 326
IZVANREDNITina Miholjančan
29. 11. 2021. 11 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
08. 09. 2022.
EJIS i EAP
12 : 00 h
Petra BarbarićB 324
20. 09. 2022. EJIS*12 : 00 hPetra BarbarićB 324
22. 09. 2022.
EAP
12 : 00 h
Petra BarbarićB 324
IZVANREDNIPetra Barbarić
02. 12. 2021. 12 : 00 hPetra BarbarićB 324