Raspored ispita

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
02. 02. 2021. 12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
09. 02. 2021. 12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
16. 02. 2021. 12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanD 7
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
27. 01. 2021.11 : 00 hmr. sc. Ines Jelovčić B 324
03. 02. 2021. 10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
17. 02. 2021. 10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
01. 02. 2021.11 : 30 hTina MiholjančanB 326
08. 02. 2021.11 : 30 hTina MiholjančanB 326
15. 02. 2021. 11 : 30 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
28. 01. 2021.11 : 00 hPetra BarbarićB 324
12. 02. 2021.11 : 00 h
EJIS
Petra BarbarićB 324
18. 02. 2021.11 : 00 h
EAP
Petra BarbarićB 324

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
15. 06. 2021.12 : 00 hmr. sc. Vivijana Radman
29. 06. 2021.12 : 00 hmr. sc. Vivijana Radman
06. 07. 2021.12 : 00 hmr. sc. Vivijana Radman
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
16. 06. 2021.10 : 30 hmr. sc. Ines Jelovčić
30. 06. 2021.10 : 30 hmr. sc. Ines Jelovčić
07. 07. 2021.10 : 30 hmr. sc. Ines Jelovčić
REDOVNITina Miholjančan
18. 06. 2021.11 : 30 hTina Miholjančan
25. 06. 2021.11 : 30 hTina Miholjančan
02. 07. 2021.11 : 30 hTina Miholjančan
REDOVNIPetra Barbarić
14. 06. 2021.11 : 00 hPetra Barbarić
28. 06. 2021. 11 : 00 h
EJIS
Petra Barbarić
08. 07. 2021.12 : 00 h
EAP
Petra Barbarić

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
07. 09. 2021.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
14. 09. 2021.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
21. 09. 2021.12 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
11. 09. 2021.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
18. 09. 2021.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
24. 09. 2021.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
06. 09. 2021.11 : 30 hTina MiholjančanB 326
13. 09. 2021.11 : 30 hTina MiholjančanB 326
20. 09. 2021.11 : 30 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
15. 09. 2021.11 : 00 h
EJIS
Petra BarbarićB 324
21. 09. 2021. EJIS*11 : 00 h
EJIS
Petra BarbarićB 324
23. 09. 2021. 11 : 00 h
EAP
Petra BarbarićB 324