Raspored ispita

line1tan

Engleski jezik za akademske potrebe

Zimski ispitni rokovi Preddiplomski studij 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
29. 01. 2024. 18 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
23. 02. 2024. 18 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
IZVANREDNImr. sc. Vivijana Radman
mr. sc. Vivijana Radman
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
31. 01. 2024. 10 : 30 hmr. sc. Ines Jelovčić B 324
07. 02. 2024. 10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
21. 02. 2024. 10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
IZVANREDNImr. sc. Ines Jelovčić
mr. sc. Ines Jelovčić
REDOVNITina Miholjančan
02. 02. 2024. 11 : 30 hTina MiholjančanB 326
12. 02. 2024. 11 : 30 hTina MiholjančanB 326
IZVANREDNITina Miholjančan
Tina Miholjančan
REDOVNIPetra Barbarić
31. 01. 2024.18 : 00 hPetra BarbarićB 324
19. 02. 2024.18 : 00 h
Petra BarbarićB 324
IZVANREDNIPetra Barbarić
Petra Barbarić
REDOVNIGabriela Bagić
30. 01. 2024.15 : 30 hGabriela BagićB 324
13. 02. 2024.15 : 30 hGabriela BagićB 324
IZVANREDNIGabriela Bagić
Gabriela Bagić

LJETNI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
13. 06. 2023.16 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
30. 06. 2023.16 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
07. 07. 2023.16 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
14. 06. 2023.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
28. 06. 2023.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
05. 07. 2023.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
REDOVNITina Miholjančan
12. 06. 2023. 11 : 00 hTina MiholjančanB 326
26. 06. 2023.11 : 00 hTina MiholjančanB 326
03. 07. 2023.11 : 00 hTina MiholjančanB 326
REDOVNIPetra Barbarić
15. 06. 2023.
EAP
11 : 00 hPetra BarbarićB 324
27. 06. 2023.
EJIS
11 : 00 h
Petra BarbarićB 324
04. 07. 2023.
EAP i EJIS
11 : 00 hPetra BarbarićB 324

JESENSKI ISPITNI ROKOVI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 
REDOVNImr. sc. Vivijana Radman
08. 09. 2023.16 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
15. 09. 2023.16 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
22. 09. 2023.16 : 00 hmr. sc. Vivijana RadmanB 326
IZVANREDNImr. sc. Vivijana Radman
REDOVNImr. sc. Ines Jelovčić
06. 09. 2023.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
13. 09. 2023.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
20. 09. 2023.10 : 30 hmr. sc. Ines JelovčićB 324
IZVANREDNImr. sc. Ines Jelovčić
REDOVNITina Miholjančan
04. 09. 2023.11 : 00 hTina MiholjančanB 326
11. 09. 2023.11 : 00 hTina MiholjančanB 326
18. 09. 2023.11 : 00 hTina MiholjančanB 326
IZVANREDNITina Miholjančan
REDOVNIPetra Barbarić
05. 09. 2023.
EAP
11 : 00 h
Petra BarbarićB 324
12. 09. 2023. EJIS*11 : 00 hPetra BarbarićB 324
19. 09. 2023.
EAP i EJIS
11 : 00 h
Petra BarbarićB 324
IZVANREDNIPetra Barbarić