O Centru za strane jezike

line1tan

Centar za strane jezike organizira i održava tečajnu i individualnu nastavu stranih jezika za građanstvo.

Temeljem Odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Centar za strane jezike dobio je akreditaciju za izvođenje programa obrazovanja odraslih – učenja stranih jezika. Akreditacija znači da su programi učenja stranih jezika u Centru dio ukupnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i da je Svjedodžba Centra za strane jezike javna isprava s pravom upisa u radnu knjižicu.

Centar za strane jezike organizira i održava nastavu Stranog jezika za akademske potrebe za studente Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u dodiplomskom i diplomskom studiju.

Povijest Centra za strane jezike

Akademik prof. dr. sc. Petar Guberina 1954. g. osnovao je Institut za fonetiku na Filozofskom fakultetu. Institut je 1961. g. preimenovan u Zavod za fonetiku. Godine 1963. osnovana je Katedra za fonetiku u okviru Odsjeka za opću lingvistiku i orijentalne studije, a 1968. osnovan je Odsjek za teorijsku i primijenjenu fonetiku. Godine 1979/80. tadašnji se Zavod za fonetiku razdijelio na Centar za strane jezike i probleme govora i Centar za jezičnu nastavu.

U okviru Zavoda za fonetiku razvijala se, uz ostale aktivnosti, proizvodnja naprava SUVAG i organizirali su se tečajevi stranih jezika primjenjujući AVGS metodu. Centar za strane jezike i probleme govora nastavio je razvijati te dvije aktivnosti. Centar za jezičnu nastavu kao sastavna jedinica Filozofskog fakulteta održavao je nastavu stranih jezika struke na matičnom i na pojedinim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. ujedinjeni su Centar za strane jezike i Centar za jezičnu nastavu u jedinstven Centar za strane jezike.

Centar za strane jezike objedinjuje dvije vrste nastave stranog jezika, tečajnu, namijenjenu građanstvu kao i nastavu Stranog jezika za akademske potrebe, namijenjenu studentima Filozofskog fakulteta. Nastavu Stranog jezika za akademske potrebe izvode predavači i viši predavači Filozofskog fakulteta:  mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač; dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač; mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač; dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač; Tina Miholjančan, viši predavač; Azra Plićanić Mesić, viši predavač; Petra Barbarić, viši predavač; Jasna Ćirić, viši predavač; Ana Matijević, viši predavač; dr. sc. Sanja Veršić, predavač i Gabriela Bagić, predavač.