Gabriela Bagić, predavač

Konzultacije: utorak, 15:30 - 16:15 h
Kabinet: B - 324
Telefon: +385 1 4092 091
E-mail: gbagic@ffzg.unizg.hr
  
Kolegiji:Engleski jezik za akademske potrebe (EAP)
Biografija:10/2014. rad na Agronomskom fakultetu, Engleski jezik struke 1, 2 (ESP)

2012. - 2013. rad u studentskoj nastavi na Filozofskom fakultetu ( Engleski za informatologe 1, 2 i Engleski za akademske potrebe 1, 2)

2009. - stručni suradnik za engleski jezik u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta

2002. – 2009. honoraran rad u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta (tečajna nastava engleskog i talijanskog jezika)

2000. stručna praksa u sklopu kolegija Metodika nastave talijanskog jezika u OŠ A.G.Matoš

1997. – 2007. Filozofski fakultet u Zagrebu, smjer engleski i talijanski jezik I književnost
Stručna usavršavanja:
Članstva:
Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima:
Izbor iz bibliografije: