Testiranja Erasmus+ stručna praksa

Centar za strane jezike organizira 20. 10. u 9,00 sati testiranje stranog jezika za prijavu na natječaj na Erasmus+ stručnu praksu.

Prijave isključivo do 18. 10. do 14,00 sati na mail centar@ffzg.hr .

Prilikom prijave potrebno je navesti:

– ime i prezime

– jezik i razina koja se testira (minimalnu razinu provjeriti u propozicijama natječaja)

– naziv fakulteta s kojeg student dolazi

Po primitku prijave bit ćete obaviješteni o terminu testiranja, načinu uplate kao i o tehničkim preduvjetima.

Orijentacijski tjedan

Dragi studenti i studentice,

za vrijeme trajanja Orijentacijskog tjedna od 5. do 7. 10. moći ćete se prijaviti u odabranu grupu/grupe Stranog jezika za akademske potrebe direktnom prijavom na mail nositeljice određenog kolegija. Možete se upisati u grupu iz kolegija koji ste odabrali i dolaskom na prve vježbe tjedan iza Orijentacijskog (od 12.10.), ali samo ako kvota te grupe nije već popunjena.

Detaljnije informacije nalaze se u videu i prezentaciji u nastavku.

Slijede kontakti:

Engleski jezik za akademske potrebe

Petra Barbarić, predavač pbarbari@ffzg.unizg.hr

mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač ijelovci@ffzg.unizg.hr

Tina Miholjančan, viši predavač tina.miholjancan@ffzg.unizg.hr

mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač vradman@ffzg.unizg.hr

Njemački jezik za akademske potrebe

Azra Plićanić Mesić, viši predavač aplicani@ffzg.unizg.hr

dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač msnjaric@ffzg.unizg.hr

Talijanski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač afabrio@ffzg.unizg.hr

Francuski jezik za akademske potrebe

Jasna Ćirić, predavač jciric@ffzg.unizg.hr

Španjolski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viši predavač jvecerin@ffzg.unizg.hr

Ana Matijević, predavač amatijevic@ffzg.unizg.hr

Ruski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Sanja Veršić, predavač sversic@ffzg.unizg.hr

Prezentacija kako upisati Strani jezik za akademske potrebe

Upisi u tečajeve u zimskom semestru ak. god. 2021. / 2022.

Upisi u tečajeve stranih jezika u zimskom semestru ak. god. 2021. / 2022.  počinju 30. kolovoza i traju do 24. rujna 2021. Upisati se možete svaki radni dan od 10,00 – 19,30 sati.

U razdoblju od 22. do 24. rujna upisi su radnim danom od 10,00 do 18,00 sati u sobi B – 301.

Pri upisu u više stupnjeve tečajeva stranih jezika razina znanja određuje se testiranjem (ranija prijava nije potrebna). Cijena testiranja  za razinu predznanja stranog jezika (usmeno i pismeno) iznosi 100,00 kn i naplaćuje se samo u slučaju da se polaznik ne odluči upisati u tečaj.

Svim polaznicima tečajeva osigurano je besplatno parkiranje!

Nastava prema rasporedu počinje 22. 9. 2021.

Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro

Budva, 17. – 18. 9. 2021.

International Conference

Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives

U Budvi je 17. i 18. rujna u sklopu projekta Reflame održan međunarodni znanstveni skup “Strani jezici struke: trendovi i perspektive”. Skup je izazvao velik interes profesora i znanstvenika sa sveučilišta iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Grčke, Poljske, Češke, Ukrajine, Mađarske, Francuske, Alžira, Tajlanda i Kine. Prema zaključcima skupa,  kvalitetna nastava stranih jezika struke bitna je za konkurentnost studenata na budućem tržištu rada, kao i za internacionalizaciju akademskih studija te stručno usavršavanje.

Doprinos skupu su dale i predavačice Centra za strane jezike svojim radovima i istraživanjima, a sažetak svih izloženih radova nalazi se na sljedećoj poveznici:

knjiga_REFLAME_online.pdf

Međunarodni skup je održan u okviru Erasmus+ programa ReFLAME koji financira Europska komisije a čiji je cilj reforma nastavnih planova i programa stranih jezika struke na sveučilištima u Crnoj Gori s ciljem boljeg usklađivanja s potrebama tržišta rada i međunarodnih mobilnosti studenata i zaposlenih. Projektom ReFLAME koordinira Filološki fakultet a provodi se kroz suradnju s nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Unverzitet Mediteran) kao i partnerskim institucijama iz Europske Unije (Sveučilište za strance u Perugi, Sveučilište u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu).

Obavijest studentima

Molimo studentice i studente koji pohađaju kolegije u CZSJ da prate obavijesti koje im nastavnice šalju na Omegu jer ih možda zbog problema s ffzg mailom neće dobiti proslijeđene na mail.

Europski dan jezika 2019.

Proslavite Europski dan jezika s nama!

Diljem Europe, 800 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 47 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.

Na inicijativu Vijeća Europe, Strasbourg, Europski dan jezika obilježava se svake godine od 26. rujna 2001.