Proslavite Europski dan jezika s nama!

Diljem Europe 700 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 46 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.

Na inicijativu Vijeća Europe, Europski dan jezika obilježava se 26. rujna, još od 2001. – u suradnji sa Europskom komisijom.

Poštujemo sve europske jezike.

Obavijest o konzultacijama prof. Radman

mr. sc. Vivijana Radman u jesenskom ispitnom roku konzultacije će održavati putem mail-a, telefonom ili putem video poziva na 0913050003 (isključivo preko aplikacija whatsapp ili viber) svaki dan u razdoblju izmedju 16:00 h i 18:00 h.

Raspored testiranja za potvrdu o poznavanju stranog jezika za ERASMUS+ program:

U srijedu 28. 9. 2022. u 9,30 sati u sobi B 326 održat će se ispit za provjeru znanja engleskog jezika za potrebe natječaja Erasmus+

Prijave mailom na centar@ffzg.unizg.hr do utorka 27. 9. do 14,00 sati.

NAČIN PRIJAVE:

  • u prijavi naznačiti koji stupanj se testira ( B2 ili C1) i na kojem fakultetu studirate
  • prije testiranje mailom dostaviti dokaz o uplati (podatke za uplatu i prijavnicu dobit ćete mailom)

Orijentacijski tjedan

Drage studentice i studenti,

za vrijeme trajanja Orijentacijskog tjedna od 4. do 8. 10. moći ćete se prijaviti u odabranu grupu Stranog jezika za akademske potrebe direktnom prijavom na mail nositeljice određenog kolegija. Možete se upisati u grupu iz kolegija koji ste odabrali i dolaskom na prvi sat nastave tjedan iza Orijentacijskog (od 11.10.), ali samo ako ta grupa nije već popunjena. Detaljnije informacije nalaze se u videu i prezentaciji u nastavku

Slijede kontakti:

Engleski jezik za akademske potrebe

Petra Barbarić, predavač pbarbari@ffzg.unizg.hr

mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač ijelovci@ffzg.unizg.hr

Tina Miholjančan, viši predavač tina.miholjancan@ffzg.unizg.hr

mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač vradman@ffzg.unizg.hr

Njemački jezik za akademske potrebe

Azra Plićanić Mesić, viši predavač aplicani@ffzg.unizg.hr

dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač msnjaric@ffzg.unizg.hr

Talijanski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač afabrio@ffzg.unizg.hr

Francuski jezik za akademske potrebe

Jasna Ćirić, viši predavač jciric@ffzg.unizg.hr

Španjolski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viši predavač jvecerin@ffzg.unizg.hr

Ana Matijević, predavač amatijevic@ffzg.unizg.hr

Ruski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Sanja Veršić, predavač sversic@ffzg.unizg.hr

Prezentacija kako upisati Strani jezik za akademske potrebe

Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro

Budva, 17. – 18. 9. 2021.

International Conference

Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives

U Budvi je 17. i 18. rujna u sklopu projekta Reflame održan međunarodni znanstveni skup “Strani jezici struke: trendovi i perspektive”. Skup je izazvao velik interes profesora i znanstvenika sa sveučilišta iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Grčke, Poljske, Češke, Ukrajine, Mađarske, Francuske, Alžira, Tajlanda i Kine. Prema zaključcima skupa,  kvalitetna nastava stranih jezika struke bitna je za konkurentnost studenata na budućem tržištu rada, kao i za internacionalizaciju akademskih studija te stručno usavršavanje.

Doprinos skupu su dale i predavačice Centra za strane jezike svojim radovima i istraživanjima, a sažetak svih izloženih radova nalazi se na sljedećoj poveznici:

knjiga_REFLAME_online.pdf

Međunarodni skup je održan u okviru Erasmus+ programa ReFLAME koji financira Europska komisije a čiji je cilj reforma nastavnih planova i programa stranih jezika struke na sveučilištima u Crnoj Gori s ciljem boljeg usklađivanja s potrebama tržišta rada i međunarodnih mobilnosti studenata i zaposlenih. Projektom ReFLAME koordinira Filološki fakultet a provodi se kroz suradnju s nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Unverzitet Mediteran) kao i partnerskim institucijama iz Europske Unije (Sveučilište za strance u Perugi, Sveučilište u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu).

Obavijest studentima

Molimo studentice i studente koji pohađaju kolegije u CZSJ da prate obavijesti koje im nastavnice šalju na Omegu jer ih možda zbog problema s ffzg mailom neće dobiti proslijeđene na mail.