Obavijest o radu tajništva Centra

Administracija Centra ponedjeljkom, srijedom i petkom radi online, molim sve upite slati mailom na centar@ffzg.hr. Utorkom i četvrtkom administracija radi uživo i dostupni smo u uredovno vrijeme administracije od 10-12 i 13 do 15 sati ili telefonom 4092095.

S poštovanjem,

Vesna Pajtler Konić

admin. tajnica Centra

Orijentacijski tjedan

Dragi studenti i studentice,

za vrijeme trajanja Orijentacijskog tjedna od 5. do 7. 10. moći ćete se prijaviti u odabranu grupu/grupe Stranog jezika za akademske potrebe direktnom prijavom na mail nositeljice određenog kolegija. Možete se upisati u grupu iz kolegija koji ste odabrali i dolaskom na prve vježbe tjedan iza Orijentacijskog (od 12.10.), ali samo ako kvota te grupe nije već popunjena.

Detaljnije informacije nalaze se u videu i prezentaciji u nastavku.

Slijede kontakti:

Engleski jezik za akademske potrebe

Petra Barbarić, predavač pbarbari@ffzg.unizg.hr

mr. sc. Ines Jelovčić, viši predavač ijelovci@ffzg.unizg.hr

Tina Miholjančan, viši predavač tina.miholjancan@ffzg.unizg.hr

mr. sc. Vivijana Radman, viši predavač vradman@ffzg.unizg.hr

Njemački jezik za akademske potrebe

Azra Plićanić Mesić, viši predavač aplicani@ffzg.unizg.hr

dr. sc. Mirjana Šnjarić, viši predavač msnjaric@ffzg.unizg.hr

Talijanski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Arijela Fabrio, viši predavač afabrio@ffzg.unizg.hr

Francuski jezik za akademske potrebe

Jasna Ćirić, predavač jciric@ffzg.unizg.hr

Španjolski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viši predavač jvecerin@ffzg.unizg.hr

Ana Matijević, predavač amatijevic@ffzg.unizg.hr

Ruski jezik za akademske potrebe

dr. sc. Sanja Veršić, predavač sversic@ffzg.unizg.hr

Prezentacija kako upisati Strani jezik za akademske potrebe

Testiranja Erasmus+ stručna praksa

Centar za strane jezike organizira on line testiranja stranog jezika za prijavu na natječaj Erasmus+ stručnu praksu.

Prijave isključivo na mail centar@ffzg.hr .

Prilikom prijave potrebno je navesti:

– ime i prezime

– jezik i razina koja se testira (minimalnu razinu provjeriti u propozicijama natječaja)

– naziv fakulteta s kojeg student dolazi

Po primitku prijave bit ćete obaviješteni o terminu testiranja, načinu uplate kao i o tehničkim preduvjetima.

Europski dan jezika 2019.

Proslavite Europski dan jezika s nama!

Diljem Europe, 800 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 47 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.

Na inicijativu Vijeća Europe, Strasbourg, Europski dan jezika obilježava se svake godine od 26. rujna 2001.

Ispiti za sudske tumače

Ispiti za sudske tumače iz njemačkog, engleskog i španjolskog jezika od ove jeseni mogu se polagati u Centru za strane jezike.

Cijena 1200 Kn.