Petra Barbarić, viši predavač

line1tan

Konzultacije: utorak, 14:00 - 14:45 h (uz prethodnu najavu e-mailom)
Kabinet: B - 324
Telefon: +385 1 4092 091
E-mail: pbarbari@ffzg.unizg.hr

line1tan

  
Kolegiji:Engleski jezik za informacijske i komunikacijske stručnjake (EJIS)
Engleski jezik za akademske potrebe (EAP)
Biografija:2017. do danas - voditeljica Centra za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

2009. do danas - predavačica u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, nositeljica kolegija Engleski za informatologe i Engleski za akademske potrebe

2008. - 2011. nositeljica kolegija Engleski jezik struke 1 i 2 na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu

2007. - 2010. nositeljica kolegija Engleski jezik struke 1 i 2 na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilšta u Zagrebu

2006.-2007. nositeljica kolegija Engleski jezik struke na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2006. - 2009. stručna suradnica u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta

2005. diploma iz engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Stručna usavršavanja:2017. sudjelovala u istraživanju Oxford University Press-a The Adaptive Comparative Judgement grammar research

27. rujna do 15. listopada 2010. sudjelovanje u međunarodnom programu u SAD-u International Visitor Leadership Program u organizaciji United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs
Članstva:U.S. Alumni Community of Croatia (USACC)
Zajednica za strane jezike Hrvatske gospodarske komore
Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika (HUPE)
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima:2018. Barbarić, P., Matijević, A. Usage of Idioms in Teaching Intercultural Aspects in LSP Courses. 10th International Conference on the The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia

2017. sudjelovala na 19. CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2017 s interaktivnim izlaganjem

2015. Barbarić, P., Šnjarić M. Sociocultural Dimension in LSP Teaching Styles. 8th International Conference on the The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, The Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

10/2013. 6th International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia

04/2010. 18th HUPE Conference, Opatija izlaganje na temu: The Importance of Culture Classes in ESP Courses

04/2009. 17th HUPE Conference, Opatija
izlaganje na temu: Introducing Learning Stations into the ESP Classroom

04/2008. 16th HUPE Conference, Šibenik
izlaganje na temu: How to Prepare a Successful ESP Presentation
Izbor iz bibliografije:Bibliografija