Tina Miholjančan, viši predavač

line1tan

Konzultacije: ponedjeljak, 11:30 - 12:30 h
Kabinet: B - 326
Telefon: +385 1 4092 073
E-mail: tina.miholjancan@ffzg.unizg.hr
line1tan

  
Kolegiji:Engleski jezik za akademske potrebe 1
Engleski jezik za akademske potrebe 2
Engleski jezik za psihologe 1
Engleski jezik za psihologe 2
Engleski jezik za akademske potrebe 3
Engleski jezik za akademske potrebe 4
Biografija:Tina Miholjančan rođena je 1978. u Friedrichshafenu, SR Njemačka. Završila je studij anglistike i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2004. godine te stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti. Tijekom studija pohađala je jednomjesečnu ljetnu školu o metodici nastave njemačkog jezika na Sveučilištu u Essenu, SR Njemačka, kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD). Od 2004. do 2008. godine radi kao stručna suradnica u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu te kao izvođač kolegija Engleski jezik struke 1 i 2 na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. 2008. godine izabrana je u nastavno zvanje predavača, a 2013. u zvanje višeg predavača te u okviru preddiplomskih i diplomskih studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predaje kolegije Engleski jezik za akademske potrebe 1 i 2 i Engleski jezik struke za psihologe 1 i 2. Na istom je fakultetu 2008. godine upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na kojem je izvršila sve obveze, obranila temu doktorskoga rada i trenutno je u procesu izrade disertacije. Od 2004. g. do danas stručno se usavršavala u Devonu, Münchenu, Edinburghu, Dublinu, Oxfordu, Harrogateu i Manchesteru, kao i pohađala niz predavanja i radionica u Hrvatskoj za nastavnike engleskog i njemačkog jezika.
Stručna usavršavanja:04./2015. IATEFL conference, Manchester, UK

04./2014. IATEFL conference, Harrogate, UK

07./2012. Oxford Teachers' Academy, Oxford, England (stipendija – Oxford University Press)

07./2012. Overseas Teachers’ Course, Alpha College of English, Dublin, Ireland (stipendija - Grundtvig program)

07./2009. Culture, Language & Methodology in English Language Teaching, Edinburgh, Scotland Institute for Applied Language Studies, University of Edinburgh,

07. - 08./2007. stipendija Goethe-Instituta, München, SR Njemačka Seminar «Unterrichtshospitationen und Methodik/Didaktik (A1 - B2)»

07./2006. SOL In-service Course in Teacher training, Barnstaple, Devon, England
Članstva:Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika (HUPE)
International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL)
Hrvatsko udruženje profesora njemačkog jezika (KDV)
Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima:04./2015. IATEFL conference, Manchester, UK. Izlaganje: EAP writing:
teaching strategies for effective paraphrasing.

09./2014. 7th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Maribor, Slovenia. Izlaganje:The Use of Podcasts in LSP courses

09./2014. 7th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Maribor, Slovenia. Izlaganje: Challenges of Teaching an ESAP and EGAP course

09./2011. 4th International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia Izlaganje: Films: The Intercultural Dimension of Teaching and Learning in an LSP course

09./2010. 3rd International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia Izlaganje: Enhancing the Learner’s Cultural Competence through Technology

04./2010. 19th Annual HUPE conference, Opatija, Hrvatska
Radionica: The Importance of Culture Classes in EAP courses

04./2009. 18th Annual HUPE conference, Opatija, Hrvatska
Radionica: Introducing Learning Stations into the EAP classroom

04./2007. 15th Annual HUPE conference, Šibenik, Hrvatska
Izlaganje: Academic writing

05./2006. HDPL: 20. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Izlaganje: Kanak Sprak kao jezični simbol hibridnog identiteta
Izbor iz bibliografije:Bibliografija