Reforming Foreign Languages in Academia in Montenegro

Budva, 17. – 18. 9. 2021.

International Conference

Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives

U Budvi je 17. i 18. rujna u sklopu projekta Reflame održan međunarodni znanstveni skup “Strani jezici struke: trendovi i perspektive”. Skup je izazvao velik interes profesora i znanstvenika sa sveučilišta iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Grčke, Poljske, Češke, Ukrajine, Mađarske, Francuske, Alžira, Tajlanda i Kine. Prema zaključcima skupa,  kvalitetna nastava stranih jezika struke bitna je za konkurentnost studenata na budućem tržištu rada, kao i za internacionalizaciju akademskih studija te stručno usavršavanje.

Doprinos skupu su dale i predavačice Centra za strane jezike svojim radovima i istraživanjima, a sažetak svih izloženih radova nalazi se na sljedećoj poveznici:

knjiga_REFLAME_online.pdf

Međunarodni skup je održan u okviru Erasmus+ programa ReFLAME koji financira Europska komisije a čiji je cilj reforma nastavnih planova i programa stranih jezika struke na sveučilištima u Crnoj Gori s ciljem boljeg usklađivanja s potrebama tržišta rada i međunarodnih mobilnosti studenata i zaposlenih. Projektom ReFLAME koordinira Filološki fakultet a provodi se kroz suradnju s nacionalnim partnerima (Univerzitet Donja Gorica i Unverzitet Mediteran) kao i partnerskim institucijama iz Europske Unije (Sveučilište za strance u Perugi, Sveučilište u Varšavi i Sveučilište u Zagrebu).