Obavijest o terminima polaganja ispita za svjedodžbe o završenom tečaju stranog jezika

Završni ispiti se polažu nakon 2., 4., 8., 10., 14. i 17. modula kada polaznici dobivaju svjedodžbu.

Završnom ispitu mogu pristupiti i kandidati koji nisu pohađali tečajeve Centra za strane jezike u odgovarajućim terminima. Cijena ispita je 1100 kn i može se prijaviti 5 dana prije ispita.