Program Erasmus + projekt ReFLAME

Univerzitet Crne Gore: dr. sc. Deja Piletić, dr. sc. Petar Božović, dr. sc. Branka Živković

Univerzitet Donja Gorica: dr. sc. Dragica Žugić, dr. sc. Dragiša Vukotić, mr. sc. Milena Nikolić

Univerzitet Mediteran: dr. sc. Žana Knežević, dr. sc. Tamara Jovović, dr. sc. Elena Lilova

Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta

Ponedjeljak
31.1.2022.

10:00 – 12:00h
Sastanak
Odsjek za anglistiku: dr. sc. Marina Grubišić
Odsjek za talijanistiku
Odsjek za germanistiku
Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti Katedra za rusistiku: dr. sc. Marina Jajić Novogradec, doc. dr. sc. Branka Barčot
Odsjek za romanistiku Katedra za francuski jezik
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti: doc. dr. sc. Virna Karlić, predstojnica Katedre za srpsku i crnogorsku književnost i dr. sc. Jelena Tušek ECTS koordinatorica
Služba za međunarodnu suradnju, Ured za znanost i projekte: dr. sc. Mirjana PripužićTamara Šveljo
VIJEĆNICA Fakulteta
Utorak
1.2.2022.
12:00h
Posjet Knjižnici Fakulteta
KNJIŽNICA
2.2.2022.10:00 – 13:00h
OKRUGLI STOL
„Nastava stranih jezika struke na
Sveučilištu u Zagrebu i sveučilištima Crne Gore“
VIJEĆNICA Fakulteta
Četvrtak
3.2.2022.
Individualni ili grupni sastanci koji će biti dogovoreni naknadno
Petak
4.2.2022.
Individualni ili grupni sastanci koji će biti dogovoreni naknadno