Objavljen je novi broj časopisa Folia Linguistica et Litteraria

Poseban broj časopisa Folia Linguistica et Litteraria Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore posvećen je konferenciji Language for Specific Purposes – Trends and Perspectives održanoj u Budvi, 2021. u okviru projekta ReFLAME.

https://folia.ac.me/arhiva42.html