dr. sc. Sanja Veršić

sversic@ffzg.unizg.hr

Biografija:

2019. izabrana u nastavno zvanje predavačice u području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana slavistika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u Centru za strane jezike

2018. / 2019. nositeljica kolegija Ruski jezik za akademske potrebe u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

2014. / 2015. izvodi tečajnu nastavu ruskog jezika i od 2015/2016. kolegij Ruski jezik za akademske potrebe u svojstvu vanjske suradnice u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

2012. –  2013. honorarno održavanje nastave talijanskog jezika (Svjetski jezici Zagreb),  privatna poduka i prevođenje s ruskoga

2012. doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane slavistike na temu „Koncepcija prostora Pavla Florenskoga u kontekstu ruskoga kozmizma“

2006. usmeno prevođenje za potrebe Vlade RH na i s talijanskog i ruskog (Kazahstan)

2003. magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja znanosti o književnosti, na temu „Kultura kao semiotički problem u djelu Jurija Lotmana“

1996. – 2011. nastavnica talijanskog jezika u Društvu Dante Alighieri, Zagreb

1996. honorarna prevoditeljica ruskog jezika u građevinskom sektoru, Conip G.m.b.H. (Moskva, Ruska Federacija)

1994. prevoditeljica ruskog jezika u građevinskom sektoru, Hidroelektra d.d. (Jalta, Krim)

1994. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu talijanski jezik i književnost i ruski jezik i književnost