Mirela Landsman Vinković

MIRELA LANDSMAN VINKOVIĆ
asistentica

Adresa: Filozofski fakultet, Odsjek za germanistiku, I. Lučića 3, 10000 Zagreb
Telefon: ++385 (0)1 409 2357
E-pošta: mlandsma@ffzg.unizg.hr

mirelalv.jpg

Životopis:

Mirela Landsman Vinković rođena je 19. siječnja 1973. u Bjelovaru. Studirala je njemački i ruski jezik i književnost, a potom i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1999. do 2003. godine predaje njemački i engleski u „Centru za strane jezike Vodnikova 12“ u Zagrebu. Od 2003. do 2009. radi kao predavač, a do 2009. do 2018. godine kao viši predavač njemačkog i engleskog jezika na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od ožujka 2018. godine radi kao asistent na Katedri za didaktiku nastave njemačkoga jezika na Odsjeku za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U okviru Poslijediplomskog doktorskog studija glotodidaktike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje u radu tri znanstveno-istraživačka projekta posvećena istraživanju razrednoga jezika te izradi višejezičnog rječnika razrednoga jezika.