Petra Krajcar

petra.krajcar@gmail.com

Rođena je 1992. godine u Zagrebu. Studirala je Francuski jezik i književnost i Pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija, dvije je godine bila demonstrator na Katedri za francuski jezik. Godine 2020. diplomirala je i time stekla akademski naziv magistra edukacije francuskog jezika i književnosti te magistra pedagogije. Dobitnica je stipendija Republike Francuske i Republike Belgije. Od 2016. godine vodi tečajeve francuskog jezika u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu.